Aportování psa – část II. metodika

Metodický postup při nácviku aportování:


Vybudování zájmu o předmět:
Získání zájmu psa o předmět je jedním z prvých nejdůležitějších úkolů psovoda a předpoklad naučení psa cviku aportování.
Nejvhodnější dobou pro získání zájmu je mládí psa a jeho hravost.
Tuto hravou náladu je nutno plně využít se zaměřením na přinášení předmětů. Jedině chuť ke hře a radost z ní, podporují žádoucí výsledek činnosti psovoda.
Při tomto způsobu hraní je třeba, aby psovod vynaložil co nejvíce trpělivosti a času.

Nesmí být použito žádného násilí a nesmí se přihodit nic, co by způsobilo psovi nepříjemný pocit. Ke hře zvolíme takové místo, kde pes nemůže být okolím rušen a od hry odváděn. Nácvik hrou provádíme jen tehdy, kdy mladý pes projeví o tuto hru zájem, ale ani pak nesmí trvat příliš dlouho, aby se pes neunavil a neztratil o hru zájem.

Způsoby, které jsou nejčastěji používány: Psovod si udělá z hadříků míček velikosti tenisového míčku, který uváže na 2-3m dlouhý provázek. Takto připravený míček pohazuje před skotačícím psem, který bude touto hrou velmi brzo zaujat a bude běhat za kutálejícím se míčkem a snažit se jej uchopit, jakmile se mu to podaří, psovod ho radostně pochválí a láká ho k sobě, opět ho pochválí, pohladí a nenásilně míček odebere.

Po odebrání míčku psovod psa opět radostně pochválí, případně odmění pamlskem a takto hru několikrát opakuje. Při hození míčku již vysloví povel „APORT“.

Při přitahování psa k sobě lze použít jen povelu „KE MNĚ!“ a při odebírání míčku „PUSŤ“. Další způsob, kterého je možno využít. Mládě při skotačení si samo najde nějaký předmět (klacík, hadr apod.), se kterým si počne hrát, uchopí jej a běhá s ním. Zde je třeba, aby psovod této okolnosti využil, předmět mláděti odebral a za použití povelu předmět odhodil tak, aby jej pes viděl. Z počátku je nutno předmět odhazovat jen na krátkou vzdálenost a postupně vzdálenost během výcviku prodlužovat.

Když se pes za předmětem rozběhne a uchopí ho, psovod psa povelem přivolává k sobě. V případě, že pes na povel nereaguje a s předmětem nechce přiběhnout, psovod znova opakuje povel a buď se přikrčí do podřepu a nebo od psa pomalu odbíhá, čímž ho vyprovokuje k přiběhnutí. Po přiběhnutí psovod  postupuje obdobně, jak již bylo popsáno v prvém případě. V obou případech je nutno, aby psovod byl patřičně aktivní a svoji hru přizpůsobil ke hře mláděte

Přečtěte si také:
Výcvik psa – základy

Základy při výcviku psa Základní pravidla při výcviku psa jsou klíčová pro úspěšný a harmonický proces výcviku. Dodržování těchto pravidel Přečíst článek

Na co si dát pozor při výcviku psa

Jednou z příčin selhání výkonu při výcviku psa je únava. Nic nemůže psa tak unavit a nepříznivě na něj působit Přečíst článek

Výcvik psa-odměna a trest

Efektivní výcvik psa se zaměřuje na pozitivní posilování a odměňování za správné chování. Trestání se v moderním psím výcviku často Přečíst článek

Aportování psa – část I. úvod

V našem nové seriálu článků na pokračování nahlédneme do kuchyně psovodů ozbrojených složek. Proč se nepoučit z toho, jak cvičí Přečíst článek